1-25620302
 • รับการตรวจประเมินการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
 • 23 ส.ค. 62
   1-25620302  
 • ศึกษาดูงาน บริษัทซูเทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • 26 ส.ค. 62
   1-25620302  
 • ศึกษาดูงาน บริษัทซูเทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • 30 ส.ค. 62
1-25620302
 • วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 26 ก.ค. 62  
   1-25620302  
 • อบรมหุ่นยนต์ (UBtech)
 • 2 - 4 ส.ค. 62
   1-25620302  
 • เทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • 12 ส.ค. 62       
1-25620302
 • แข่งขันโดรน ที่ประเทศจีน
 • 13 -23 ก.ค. 62   

 

   1-25620302
 • แข่งขันโดรน ที่ประเทศจีน
 • 12 ก.ค. 62   
   1-25620302  
 • วันภาษาไทย และมอบเกีรติบัตร
 • 26 ก.ค. 62   
1-25620302
 • อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
 • 29 พ.ค. 62

 

   1-25620302  
 • การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับภาคครั้งที่ 28
 • 3-5 ก.ค. 62
   1-25620302  
 • Fin. ดี We Can Do !!! season 2
 • 13 ก.ค. 62
1-25620211
 • กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และบริจาคโรหิตสภากาชาติ
  26 มิ.ค. 62
  1-25620302
 • พิธีไหว้ครูปีการ  ศึกษา 2562
  27 มิ.ค. 62
   1-25620302  
 • รหัสลับที่ปรึกษา 3 มิติ ครองใจ Gen Z
 • 6 ก.ค. 62 
1 25610524 25
 • ค่ายปฐมนิเทศ
  นักเรียน ปวช.1
  30 - 31 พ.ค. 62
   
 • งานประชุมผู้ปกครอง
  8 มิ.ย. 62
  1-25620129-30
 •    งานประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
  20 มิ.ย. 62

 

 2561