ทัศนศึกษาเขาชะงุ้ม

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมประสบการณ์ความรู้นอกห้องเรียนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.1 ทั้งหมด 245 คน ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 5, 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 61
โดยมีอาจารย์เสาวภา บุตรน้ำดี เป็นผู้ประสานงาน

At first page Next page
20180208_100325
20180208_104357
20180208_114512
20180208_114557
20180208_114710
20180208_114721
 

20180209_093621
20180209_095504
20180209_102855
20180209_103154
20180209_103837
20180209_113917
 

20180209_113947
20180209_114034
20180209_114544
20180209_114615
20180209_114710
20180209_114755
 

20180209_114820
20180209_115120
20180209_130813
20180209_130846
20180209_131058
20180209_132005
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan