อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแบบ Shop Drawing ของงานก่อสร้างฯ

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 อาจารย์แพรวพรรณ รัตนะศิริ จากแผนกช่างก่อสร้าง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแบบ Shop Drawing ของงานก่อสร้าง งานสุขาภิบาลและงานไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิชาช่างโยธา และวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

S__5537817
S__5537818
S__5537819
S__5537820
S__5537821
S__5537822
 

S__5537823
S__5537824
S__5537825
S__5537826
S__5537827
S__5537828
 

S__5537830
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan