มาตรฐาน ก่อสร้างการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

01
S__6594601
S__6594603
S__6594604
S__6594606
S__6594607
 

S__6594608
S__6594609
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan