แข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 33

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค คว้า 20 เหรียญทอง 20 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะ วิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 29- 30 มกราคม 2562 ซึ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้จัดส่งนักเรียน – นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพตามสาขาต่าง ๆ ในนาม วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จำนวน 32 สาขาวิขา รวม จำนวนทั้งสิ้น 52 คน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอสรุปผลการแข่งขัน โดยมีจำนวนนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลรวม จำนวน 45 คน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สรุปจำนวนเหรียญรางวัลที่ได้รับ ครั้งที่ 33  ปีการศึกษา 2561

รายการ

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

ไม่ได้เหรียญ

รวม

จำนวนเหรียญรางวัล

20

20

5

7

52

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

38.46

38.46

9.62

13.46

100


01
02
03
05
06
07
 

08
09
10
11
12
13
 

14
15
16
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan