ทัศนศึกษา ณ บริษัท บร.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 & 2 จำกัด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนระดับชั้น ปวส. แผนกช่างไฟฟ้า ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
ณ บริษัท บร.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 & 2 จำกัด จังหวัดปทุมธานี

ดูงาน B.GRIMM_๑๙๐๒๐๗_0009
ดูงาน B.GRIMM_๑๙๐๒๐๗_0012
ดูงาน B.GRIMM_๑๙๐๒๐๗_0038
ดูงาน B.GRIMM_๑๙๐๒๐๗_0014
ดูงาน B.GRIMM_๑๙๐๒๐๗_0015
ดูงาน B.GRIMM_๑๙๐๒๐๗_0046
 

ดูงาน B.GRIMM_๑๙๐๒๐๗_0049
ดูงาน B.GRIMM_๑๙๐๒๐๗_0019
ดูงาน B.GRIMM_๑๙๐๒๐๗_0026
ดูงาน B.GRIMM_๑๙๐๒๐๗_0052
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan