ทัศนศึกษา ณ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนระดับชั้น ปวช. แผนกช่างไฟฟ้า ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตเครื่องปรับอากาศ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในครัวเรือน ณ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

ดูงานบ.ไทย ทาซากิ_๑๙๐๒๑๕_0010
ดูงานบ.ไทย ทาซากิ_๑๙๐๒๑๕_0002
ดูงานบ.ไทย ทาซากิ_๑๙๐๒๑๕_0009
ดูงานบ.ไทย ทาซากิ_๑๙๐๒๑๕_0011
ดูงานบ.ไทย ทาซากิ_๑๙๐๒๑๕_0012
ดูงานบ.ไทย ทาซากิ_๑๙๐๒๑๕_0013
 

ดูงานบ.ไทย ทาซากิ_๑๙๐๒๑๕_0016
ดูงานบ.ไทย ทาซากิ_๑๙๐๒๑๕_0017
ดูงานบ.ไทย ทาซากิ_๑๙๐๒๑๘_0020
ดูงานบ.ไทย ทาซากิ_๑๙๐๒๑๘_0021
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan