เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

   การประชุมการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ได้กำหนดให้อาชีวศึกษาทุกจังหวัดคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 3 โครงการ คือ สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ สถานศึกษาคุณธรรม และสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม เพื่อเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดในการนำเสนอผลงานโครงการคุณธรรม ทางอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และได้คัดเลือกสถานศึกษาตัวแทนโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคได้รับเลือกเป็นตัวแทนโครงการสถานศึกษาคุณธรรม ในการเข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการในวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จึงได้จัดเตรียมผลงานโดดเด่น (Best Practice) เพื่อนำเสนอ และได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียน 2 คน พร้อมครูผู้รับผิดชอบ 2 คน รวมจำนวน 4 คน เป็นตัวแทนเพื่อนำเสนอผลงาน วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดังรายชื่อต่อไปนี้
  1. นายดิศพงษ์    จิตร์บำรุง      หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม
  2. นายธวัตรชัย    ธนะศรี         ผู้นำเสนอโครงการ (ครูที่ปรึกษาโครงการ)
  3. นางสาวอุษาสินี  อินทปัทม์    ผู้นำเสนอโครงการ (นักเรียน)
  4. นางสาวกมลรัตน์ นุสิทธิ์        ผู้นำเสนอโครงการ (นักเรียน)

   ซึ่งผลการคัดเลือก วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาคุณธรรม เป็นตัวแทนไปนำเสนอผลงานในระดับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกภาค ในวันที่ 12 กันยายน 2561

At first page Next page

299140
299141
367315
367316
20180831_103901
20180831_113900
 

20180831_114015
20180831_114341
40645512_263427960963964_7922085645831372800_n
40652254_932788740238871_4352715605195882496_n
40678016_1934475726853258_7497710183695515648_n
40684266_366193043917803_5566314569514614784_n
 

40684936_2040579902920684_6196723254971858944_n
40694401_496858620809236_4683626269663821824_n
40748080_234374530561427_3130535635522158592_n
40751244_283592809132448_5838819197789929472_n
คัดเลือกสถานศึกษา_๑๘๐๙๐๓_0004
คัดเลือกสถานศึกษา_๑๘๐๙๐๓_0011
 

คัดเลือกสถานศึกษา_๑๘๐๙๐๓_0029
คัดเลือกสถานศึกษา_๑๘๐๙๐๓_0072
คัดเลือกสถานศึกษา_๑๘๐๙๐๓_0075
คัดเลือกสถานศึกษา_๑๘๐๙๐๓_0080
คัดเลือกสถานศึกษา_๑๘๐๙๐๓_0096
คัดเลือกสถานศึกษา_๑๘๐๙๐๓_0098
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan