การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

   วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้รับการคัดเลือกจากอาชีวศึกษาภาคกลาง ให้เป็นผู้แทนนำเสนอตัวอย่างโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยมีตัวแทนนักเรียน 2 คน พร้อมครูผู้รับผิดชอบ 2 คน รวมจำนวน 4 คน เป็นตัวแทนเพื่อนำเสนอโครงงาน พร้อมกับรับใบประกาศเกียรติคุณโดยท่าน รศ.นพ.โสภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ดังรายชื่อต่อไปนี้
  1. นายดิศพงษ์          จิตร์บำรุง           หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม
  2. นายธวัตรชัย          ธนะศรี              ผู้นำเสนอโครงการ (ครูที่ปรึกษาโครงการ)
  3. นางสาวอุษาสินี      อินทปัทม์           ผู้นำเสนอโครงการ (นักเรียน)
  4. นางสาวกมลรัตน์     นุสิทธิ์               ผู้นำเสนอโครงการ (นักเรียน)

41520553_464890477332690_7263279675995062272_n
41527400_2300163636884490_8175553956848599040_n
41550001_2101505023448678_8909738144622968832_n
41603601_328670384555159_4773793095089127424_n
41613736_312949366136071_7776931299008184320_n
41627550_299105730900781_2502624933109039104_n
 

41649738_1011070202405965_8443805592543297536_n
41665358_953913154800530_745158885777604608_n
41669960_1890073344394909_2123917140972011520_n
41682315_459025617940314_9069657996304318464_n
41688357_416738522187312_1192668274425331712_n
41694442_1599716176996427_7822241228296028160_n
 

41705164_318528928724740_2528671770865565696_n
41708034_458791077944174_5640648500514390016_n
41714700_1827991157308375_5320451043555803136_n
41776837_559772824440811_3449317316641161216_n
41782973_703018950064643_1439572634168721408_n
41797187_2225379884349936_6042212008361721856_n
 

41826419_320040488755967_4884164421632393216_n
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan