เซ็นสัญญาผู้กู้ยืมระดับชั้น ปวส.

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 การเซ็นสัญญาของนักเรียนผู้กู้ยืมระดับชั้น ปวส. รายใหม่ จำนวน 38 คน มีการชี้แจ้งเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของกองทุน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักต่อเงินที่ได้กู้ยืมมา ณ ห้องประชุมแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

odd0c9c5de3da3084d7accceb772fe486_32304734_๑๘๐๘๑๗_0003
odd0c9c5de3da3084d7accceb772fe486_32304734_๑๘๐๘๑๗_0004
odd0c9c5de3da3084d7accceb772fe486_32304734_๑๘๐๘๑๗_0005
odd0c9c5de3da3084d7accceb772fe486_32304734_๑๘๐๘๑๗_0006
odd0c9c5de3da3084d7accceb772fe486_32304734_๑๘๐๘๑๗_0007
odd0c9c5de3da3084d7accceb772fe486_32304734_๑๘๐๘๑๗_0008
 

odd0c9c5de3da3084d7accceb772fe486_32304734_๑๘๐๘๑๗_0009
odd0c9c5de3da3084d7accceb772fe486_32304734_๑๘๐๘๑๗_0010
odd0c9c5de3da3084d7accceb772fe486_32304734_๑๘๐๘๑๗_0011
odd0c9c5de3da3084d7accceb772fe486_32304734_๑๘๐๘๑๗_0012
odd0c9c5de3da3084d7accceb772fe486_32304734_๑๘๐๘๑๗_0015
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan