เซ็นสัญญาผู้กู้ยืมระดับชั้น ปวช.

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 การเซ็นสัญญาของผู้กู้ยืมระดับชั้น ปวช. รายใหม่จำนวน 50 คน มีการชี้แจ้งเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของกองทุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักต่อเงินที่ได้กู้ยืมมา ณ ห้องประชุมแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

เซ็นสัญญา 15 ส.ค. 61_๑๘๐๘๑๗_0002
เซ็นสัญญา 15 ส.ค. 61_๑๘๐๘๑๗_0003
เซ็นสัญญา 15 ส.ค. 61_๑๘๐๘๑๗_0005
เซ็นสัญญา 15 ส.ค. 61_๑๘๐๘๑๗_0006
เซ็นสัญญา 15 ส.ค. 61_๑๘๐๘๑๗_0008
เซ็นสัญญา 15 ส.ค. 61_๑๘๐๘๑๗_0009
 

เซ็นสัญญา 15 ส.ค. 61_๑๘๐๘๑๗_0011
เซ็นสัญญา 15 ส.ค. 61_๑๘๐๘๑๗_0013
เซ็นสัญญา 15 ส.ค. 61_๑๘๐๘๑๗_0014
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan