จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  ณ โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี อ.สวนผึ่งจ.ราชบุรี 1 25610809 10 1 
1-25620302
      วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค แผนกอิเล้กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  ณ โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี อ.สวนผึ่งจ.ราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีนักเรียนชั้นปวส. 2/2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 14 คน พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม ร่วมซ่อมบำรุงและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ1 25610809 10 1 
1 25620302
 
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ1 25610809 10 1 1-25620302
      วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2/2562 วันที 4 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น. โดยมีโดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงถึงค่านิยมอันดีของประเทศไทย และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความกตัญญูรู้คุณต่อบิดา และผู้มีพระคุณ ร่วมถึงเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร1 25610809 10 1 
1 25620302
 
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 221 25610809 10 1 
1-25620302
     ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 22/2562 รางวัลที่ได้ ทั้ง 4 ถ้วย จากอันดับที่ 11 , อันดับที่ 13 ,อันดับที่ 29 และ รางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม อันดับที่ 9 จากทีมที่เข้าแข่งขันกว่า 200 ทีม1 25610809 10 1 
1 25620302 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
1   14
1 25610927-29

ทัศนศึกษา บริษัท
ไทย ทาซากิ

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
15 ก.พ. 62

     1 25611128-29 งานแสดง
เครื่องจักรระบบ
ขนส่งฯ
9 มี.ค. 62
other   other
3   14
1 25611001-03-2

โครงการ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า
1-3 ต.ค. 61

  1 25611003 05

จิตอาสา
วัดห้วยหมู
ก.พ. 62

other   other
more